Aansprakelijkheid bv in een notendop

890
Aansprakelijk bv notendop E&L Notarissen
⏰ Leestijd: 2 minuten

We horen het ondernemers vaak zeggen: “Met mijn bv ben ik toch niet privé aansprakelijk?” Een vergissing! Ook met een bv kun je privé aansprakelijk zijn.

Als bestuurder en vertegenwoordiger ben je (eventueel samen met meerdere bestuurders) verantwoordelijk voor de bv. En dat betekent zowel in goede als in slechte tijden. Bijvoorbeeld als je niet de juiste verzekeringen hebt afgesloten of schulden maakt. Niet heel vreemd als je je bedenkt dat een bv een rechtspersoon is met eigen rechten, verplichtingen en vermogen.

BV is geen vrijbrief voor strafbare handelingen

Wanneer je handelt in strijd met wettelijke, statutaire of andere regels van de bv kun je privé aansprakelijk worden gesteld. Bijvoorbeeld wanneer je fraude pleegt of andere strafbare handelingen verricht, zoals het onttrekken van privévermogen uit de bv. Maar ook is het een risico wanneer als je niet de juiste verzekeringen afsluit. Deze nalatigheid kan je duur komen te staan.

BV werkt niet als schild

Wanneer anderen schade ondervinden van je bewind ben je hiervoor aansprakelijk. Dan hebben we het bijvoorbeeld over een situatie waarin je als bestuurder schulden maakt. De bv beschermt je dan niet als ‘schild’: schuldeisers mogen gewoon bij jou persoonlijk aankloppen. Zij hebben tenslotte recht op een schadevergoeding.

BV beschermt niet tegen onrechtmatig handelen

Wanneer je niet handelt zoals de bv van je verlangt kun je privé aansprakelijk worden gesteld. Het nalaten van de boekhouding is hiervan een voorbeeld. In het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht is er namelijk het uitgangspunt dat iedereen zijn eigen schade moet dragen. En in geval van faillissement is er bij nalatenschap mogelijk sprake van privéaansprakelijkheid voor de schadevergoeding aan schuldeisers. Als gevolg van de zogenaamde ‘onrechtmatige daad’ wordt de veroorzaakte schade, die niet in een overeenkomst is geregeld of lastig onder een ander wetsartikel kan worden geplaatst, namelijk op jou verhaald. En met een slechte boekhouding als voorbeeld is het vrij lastig aan te tonen dat je er alles aan hebt gedaan de zaken goed op orde te houden. Wees hierop alert!

Voorkom dat schuldeisers privé bij je aankloppen en wees je bewust van de mogelijke gevolgen van je handelen. Wil je er met ons over in gesprek? Wij staan je graag te woord.