Agrarisch recht

Als boer word je overstelpt met Europese regels en met quota op de productie van melk, mest en bieten. Bovendien lopen bedrijf en privé volledig door elkaar heen. De agri-notarissen van E&L Notarissen zijn specialist in agrarisch recht en familierecht en staan boeren, tuinders en hun families bij in juridische kwesties.

Grond- en bedrijfsoverdracht

De overdracht van je bedrijf op zoon of dochter of de verkoop van je grond heeft heel wat voeten in de aarde. Ben je echt eigenaar van wat je verkoopt? Gelden er erfdienstbaarheden? Welke productierechten spelen een rol? E&L Notarissen zoekt het voor je uit, begeleidt het proces en legt afspraken vast. Met speciale aandacht voor de onderlinge familierelaties.

Pachtovereenkomsten

Verpacht je grond? Vraag ons dan deze pachtovereenkomst schriftelijk voor je vast te leggen. Sluit geen mondelinge overeenkomst om kosten te besparen. Dit is risicoloos voor de pachter, maar zeer risicovol voor jou als verpachter. Alleen een papieren overeenkomst garandeert je dat je na de pachttermijn weer volledig over je grond kunt beschikken. Voorkom dat goedkoop duurkoop wordt. Bel E&L Notarissen.

Productierechten en -quota

Elk agrarisch bedrijf heeft productierechten, zoals melk- en suikerquota en varkens- en pluimveerechten. In een vaststellingsovereenkomst leggen wij vast wie welke rechten op het quotum heeft. Zo worden toekomstige problemen eenvoudig voorkomen.