Wij zorgen voor veilige transacties

2117
Cliëntacceptatie E&L Notarissen
⏰ Leestijd: 2 minuten

Ter voorkoming van ongewenste transacties dienen notarissen, voordat zij met hun werkzaamheden beginnen, hun cliënten te screenen. Dit gebeurt op grond van de Notariswet. Hierin staat vermeld dat cliënten hun identiteit door de notaris moeten laten vaststellen en verifiëren met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs.

Risico’s

Cliënten of transacties kunnen verschillende risico’s met zich meebrengen. De mate van deze risico’s is bepalend voor het onderzoek dat de notaris verplicht is te doen. Verscherpt onderzoek is bijvoorbeeld verplicht voor cliënten die een politiek prominente functie bekleden (PEP’s).

PEP- en UBO-verklaring

Wij vragen jou als cliënt om formulieren in te vullen, de zogenaamde PEP- en UBO-verklaring. De PEP-verklaring is voor politici, maar ook voor de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen. Het begrip PEP heeft betrekking op binnenlandse en buitenlandse politiek prominente personen. Als een cliënt een PEP is, dienen verscherpte onderzoeksmaatregelen te worden getroffen, zoals maatregelen om de bron van het vermogen en van de middelen vast te stellen.

Voor een bv, nv of stichting gelden andere voorwaarden. De identiteit van een cliënt-rechtspersoon kan worden vastgesteld aan de hand van een uittreksel uit het handelsregister. Dit kan zowel op papier als digitaal. Ook personen die meer dan 25% belang houden in het kapitaal van een rechtspersoon, moeten bekend zijn bij de notaris en hun identiteit laten verifiëren. Deze personen zijn zogenaamde UBO’s, ultimate beneficial owners.

Als het cliëntenonderzoek om wat voor reden dan ook niet afgerond kan worden, dan kunnen wij de werkzaamheden niet uitvoeren.

Ongebruikelijke transacties

Ongewenste transacties die te maken kunnen hebben met financieren van terrorisme of witwaspraktijken worden altijd door de notaris gemeld bij het meldpunt ongebruikelijke transacties: het FIU-Nederland. Dit is wettelijk verplicht, zoals vermeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft geldt voor bijna het hele werkterrein van de notaris, behalve het familie- en erfrecht.