Als notaris bij E&L Notarissen ben je nooit uitgeleerd…

766
E&L Notarissen team nooit uitgeleerd
⏰ Leestijd: < 1 minuut

Wist je dat een notaris* eigenlijk nooit uitgeleerd is? Gedurende de hele loopbaan laten de notarissen bij E&L Notarissen zich bijscholen.

Altijd blijven leren

Wij vinden deze constante educatie heel erg belangrijk omdat wij op deze manier aan onze cliënten kunnen garanderen dat onze vakinhoudelijke kennis op peil blijft. Daarnaast zorgen we er op deze manier ook voor dat al onze notarissen de juiste competenties en vaardigheden hebben.

De verplichting van notarissen om te blijven bijscholen noemen wij ‘permanente educatie’. De verplichting tot permanente educatie gaat in zodra een notaris de driejarige beroepsopleiding heeft afgerond. In een tijdvak van twee jaar moeten notarissen 40 opleidingspunten (= 40 uur onderwijs) behalen.

Opleidingspunten

Bij ons kantoor krijgen notarissen zogenaamde opleidingspunten door deel te nemen aan cursussen, congressen en opleidingen. Maar ook het lidmaatschap van een commissie of bestuur telt mee voor de permanente educatieverplichting. Op deze manier kunnen onze notarissen vakkennis opdoen als ringvoorzitter, lid van een kamer voor het notariaat of bestuurslid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Registratie opleidingspunten

Natuurlijk worden de punten die onze notarissen halen bijgehouden. Dat doet de KNB voor ons. Als een notaris niet aan de PE-verplichting voldoet en geen vrijstelling heeft, meldt de KNB dit aan het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Zo zijn onze cliënten ervan verzekerd dat zij een deskundige notaris tegenover zich hebben die van alle laatste ontwikkelingen in ons vakgebied op de hoogte is. Elke notaris heeft bij E&L Notarissen zijn specialisme. Ben je benieuwd wie welke specialisatie heeft? Kijk dan op:

www.elnotarissen.nl/team/

*Hieronder valt ook een toegevoegd notaris of kandidaat-notaris.