Huis en hypotheek

Misschien krijg je daarbij te maken met recht van opstal, mandeligheid, erfrecht of erfdienstbaarheden. Wij adviseren je graag over zaken rondom huis en hypotheek. En regelen natuurlijk al het juridische papierwerk.

Hypotheekakte

Voor de aankoop van een huis sluit je een lening af bij een bank of hypotheekverstrekker. Het is verplicht om afspraken over de financiering in een hypotheekakte te beschrijven. Wij stellen deze graag voor je op. Na ondertekening laten wij de hypotheekakte opnemen in het Kadaster en is de hypotheek officieel op jouw huis gevestigd.

Koop/verkoop van een huis

Na het tekenen van de koopovereenkomst heb je 3 dagen bedenktijd. Een periode waarin je je zonder reden of boete mag terugtrekken. Is de bedenktijd verstreken en de leveringsdatum aangebroken? Dan onderteken je de overdrachtsakte, ontvang je de sleutel en melden wij je eigendom bij het Kadaster aan. Hiermee ben je officieel de nieuwe eigenaar van dat prachtige huis.

Huur/verhuur van een huis

Raak je je huis maar niet kwijt? Of wil je het niet verkopen? Dan kan je besluiten om je woning te verhuren. Je geeft hiermee (een deel van) je woning in gebruik. Huurafspraken worden vastgelegd in een huurcontract. Hoe lang geldt het contract? Wat is de huurprijs? Mag de huurder de woning in de toekomst kopen of verbouwen? De regels zijn behoorlijk ingewikkeld. E&L Notarissen stelt een waterdicht huurcontract op.

Recht van opstal

Een opstal is een door mensen op de grond geplaatst (gestald) bouwwerk. Het recht van opstal is het recht om op de grond van iemand anders iets te bouwen of te planten, zonder dat die ander hiervan eigenaar wordt. Recht van opstal moet worden vastgelegd in een notariële akte. Anders kan jouw schuurtje, schutting of heg zomaar het eigendom worden van de eigenaar van de grond. Voorkom dit en kom bij ons langs.

Mandeligheid

Een pad, heg of muurtje tussen jouw tuin en die van je buren is vaak gezamenlijk eigendom. Dat houdt in dat jullie beiden verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. Een eenzijdig besluit tot veranderen, afbreken of kappen is niet toegestaan. Koester dat praatje over de heg, hou je buren te vriend en leg de afspraken rondom dit burenrecht vast in een akte van mandeligheid.

Erfdienstbaarheden

Heb je een huis op het oog? Wij zoeken graag uit welke erfdienstbaarheden, rechten en verplichtingen er aan de woning verbonden zijn. Mag je iets bouwen dat het uitzicht belemmert (recht van uitzicht)? Water op de grond van je buren lozen (gootrecht)? Over de grond van je buren lopen om je eigen grond te bereiken (recht van overpad)? Voor het vastleggen of opzeggen van een erfdienstbaarheid bel je E&L Notarissen.

Erfpacht

Wanneer je een huis koopt en de grond is eigendom van een ander, dan is er sprake van erfpacht. Als erfpachter heb je het recht om andermans grond voor een bepaalde periode te gebruiken. Je hebt daarbij min of meer dezelfde rechten als de eigenaar. Erfpachter en grondeigenaar leggen hun afspraken vast in een akte van vestiging. Deze bevat o.a. de vergoeding, het gebruiksrecht en de duur van de erfpacht.

Heb je juridische vragen?
Bel 076 – 503 45 57 of mail naar info@elnotarissen.nl. Je hoort snel van ons.