Ondernemingsrecht

Win professioneel advies in bij E&L Notarissen. Zodat je goed voorbereid en doordacht de beste beslissing voor je bedrijf neemt. Wij zijn er voor elk bedrijf; van eenmanszaak tot grote internationale onderneming.

Oprichting en rechtsvorm

Bij de keuze van een rechtsvorm speelt rechtspersoonlijkheid een grote rol. Maak je van je bedrijf een rechtspersoon? Dan is het bedrijf in principe aansprakelijk voor ondernemingsschulden. Zoals bij een nv, flex-bv, coöperatie, vereniging of stichting. Heeft je bedrijf géén rechtspersoonlijkheid? Dan ben je privé aansprakelijk. Denk aan een vof, maatschap of eenmanszaak. Wij adviseren de best passende rechtsvorm.

Flex-bv

Het oprichten van een bv is vanaf 1 oktober 2012 flexibeler. De verplichte bankverklaring, de accountantscontrole en het startkapitaal van € 18.000,- zijn afgeschaft. Ook bestaande bv’s kunnen via een statutenwijziging worden omgezet naar een flex-bv. Ben je benieuwd naar de voordelen en mogelijkheden van een flex-bv? Kom eens langs. Wij informeren je graag over alle ins en outs.

Aandelenoverdracht

Is je onderneming een nv of bv en niet-beursgenoteerd? Dan heb je voor het rechtsgeldig overdragen van aandelen twee zaken nodig. Een overdrachtsakte van de notaris en erkenning door de directie van de vennootschap die de aandelen overdraagt. Ontbreekt één van de twee? Dan heeft de nieuwe aandeelhouder geen stemrecht, geen vergaderrecht en geen recht op winst. E&L onderzoekt, adviseert en legt vast. Bel ons!

Fusies en splitsingen

Een economische crisis, een marktontwikkeling, een uitbreiding van je productenpakket. Er zijn veel redenen om je bedrijf te willen samenvoegen of splitsen. Elke fusie en splitsing is anders. Maar altijd ingewikkeld. Dergelijke processen vereisen dan ook een goede begeleiding van een notaris, accountant en belastingdeskundige. E&L Notarissen is jouw ervaren, deskundige partner in fusie- en splitsingsprocessen.

Bedrijfsoverdracht en -overname

De overdracht of overname van een bedrijf kent vele juridische haken en ogen. Wanneer je een bedrijf overneemt, dan is het verkrijgen van garanties en inzicht in de vermogenspositie belangrijk. Verkoop je je bedrijf? Dan wil je zekerheid over de betaling hebben en weten wat de fiscale gevolgen zijn. Je doet er verstandig aan een expert in te schakelen die je bij de overdracht of overname begeleidt.

Ontbinding en liquidatie

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan besluiten een onderneming te ontbinden. Het nog aanwezige vermogen wordt vereffend en aan de aandeelhouders uitgekeerd. De bv blijft voortbestaan tot het moment van vereffening. Tot die tijd moet ‘in liquidatie’ aan de naam worden toegevoegd. Wij verzorgen de ontbinding, de afmelding bij de Kamer van Koophandel en adviseren je over vermogensvereffening.