Partneralimentatie van 12 jaar naar maximaal 5 jaar

732
Partneralimentatie definitief E&L Notarissen
⏰ Leestijd: < 1 minuut

In een eerder bericht meldden we al dat de Tweede Kamer een Wetsvoorstel had aangenomen om de partneralimentatie te verkorten van 12 jaar naar maximaal 5 jaar.

Inmiddels heeft de Eerste Kamer het gewijzigde wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen. Dit betekent dat de partneralimentatie niet meer 12 jaar, maar maximaal 5 jaar geldt. De ingangsdatum is waarschijnlijk 1 januari 2020 en geldt voor scheidingen na de ingangsdatum.

Alleen de christelijke partijen en 50PLUS stemden tegen, zo meldt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Zij vinden de nieuwe regeling nadelig voor ouderen en het is voor hen niet duidelijk waarom de duur van alimentatie verkort moet worden.

Op de termijn van 5 jaar zijn twee wettelijke uitzonderingen:

  1. Langdurige huwelijken
  2. Huwelijken met jonge kinderen

In het eerste geval gaat het om mensen die bijna AOW-gerechtigd zijn. Voor hen kan partneralimentatie maximaal 10 jaar duren. Wie voor nog jonge kinderen zorgt, heeft recht op maximaal 12 jaar partneralimentatie.

Vereenvoudigd

Initiatiefnemers VVD, PvdA en D66 hebben het wetsvoorstel ingrijpend vereenvoudigd. In het oorspronkelijke voorstel van 2015 konden afspraken over partneralimentatie in huwelijkse voorwaarden worden vastgelegd. Door kritiek van de Raad van State hebben de initiatiefnemers dit teruggedraaid. De KNB heeft bij de indieners nog gepleit voor het wel mogelijk maken van afspraken hierover, maar dit is niet in het wetsvoorstel opgenomen. Bij huwelijkse voorwaarden kan namelijk ook worden afgezien van partnerpensioen.

Evaluatie

In de Eerste Kamer zegde de minister toe dat er een tussentijdse evaluatie komt na 5 jaar, in plaats van de voorgestelde 8 jaar.

Bron: KNB