Overig

Protocol mr. Lilian de Roy van Zuidewijn-Minis

Vanaf 26 september 2018 is het protocol van mr. Lilian de Roy van Zuidewijn-Minis, tot 26 september 2018 notaris te Breda, toegevoegd aan dat van mr. Guus Goerée, notaris en partner bij E&L Notarissen. Alle originele notariële akten die door notaris de Roy van Zuidewijn-Minis zijn ondertekend, inclusief bijbehorend notarieel archief, worden vanaf 26 september 2018 bewaard op ons kantoor.

Protocol mr. P.H. Greving

Vanwege het ontslag van mr. P.H. Greving als notaris te Etten-Leur is per 1 december 2013 Notariskantoor Greving (Markt 48 te Etten-Leur) gesloten.

Omdat de gepasseerde notariële akten en het bijbehorende archief onder een notaris moeten berusten heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie besloten om het protocol van notaris Greving toe te voegen aan mr. Rob van den Eijnden, tot 1 april 2020 notaris en partner bij E&L Notarissen.

Dit betekent dat de originele notariële akten, die destijds door notaris Greving én ook door zijn ambtsvoorganger, notaris mr. R.J.M.G. Schijns, zijn ondertekend, inclusief bijbehorend archief, op ons kantoor bewaard blijven.