“De sfeer is open en de lijnen zijn kort”

827
Audit-commissie

Een paar weken terug kregen we bezoek van de audit-commissie van de KNB. De commissie is erg positief en daar zijn wij natuurlijk hartstikke trots op. Je doet er als team alles aan om klanten optimale service te verlenen en het is een extra compliment als je van een audit-commissie zo’n mooie beoordeling krijgt.

Samengevatte conclusie

E&L notarissen is te kenmerken als een regionaal gerichte fullservice praktijk. Een
vakbekwaam team werkt met aandacht en inzet aan notariële producten die aansluiten op de klantbehoefte. Het opdrachtproces wordt professioneel afgewerkt, waarbij aan de wettelijke voorschriften een adequate invulling wordt gegeven. Er is voldoende aandacht voor de belehrung en voor kwaliteit- en integriteit gerelateerde vraagstukken.

Quotes

“Het kantoor oefent op een goede en integere wijze het vak uit; de notarissen hebben een grote betrokkenheid bij de uitoefening van het ambt, hebben hun kantoor in control en streven naar een goede kwaliteit van dienstverlening”

“Er is sprake van een goed op elkaar ingespeeld team”

“De sfeer is open en de lijnen zijn kort”

Dit is slechts een kleine greep uit de positieve quotes die in het rapport zijn opgenomen. Het rapport is voor ons een steuntje in de rug dat bevestigt dat onze inspanningen voor het leveren van goede kwaliteit niet voor niets zijn!