Wat te doen met de WOZ-waarde?

3434
WOZ-waarde E&L Notarissen
⏰ Leestijd: 3 minuten

Rond deze tijd van het jaar valt bij huiseigenaren de WOZ-beschikking op de deurmat. De hoogte van de WOZ-waarde van je woning is belangrijk. De gemeente gebruikt deze waarde namelijk als uitgangspunt voor de bepaling van verschillende belastingen die je moet betalen. Maar ook de Belastingdienst kijkt naar de WOZ-waarde, bijvoorbeeld bij de inkomstenbelasting en als grondslag voor de erfbelasting. Redenen genoeg dus om je WOZ-beschikking kritisch tegen het licht te houden.

Het effect van de WOZ-waarde

Je hebt er misschien niet dagelijks mee te maken, maar de WOZ-waarde speelt op verschillende momenten een belangrijke rol. Zo baseert de gemeente het bedrag dat je moet betalen voor de onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en soms ook rioolheffing op de WOZ-waarde. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer belasting je betaalt. Een hoge WOZ-waarde kan ook voordelen hebben. Bijvoorbeeld als je je huis gaat verkopen: is de WOZ-waarde hoger dan de vraagprijs, dan kan dat je onderhandelingspositie verbeteren. Soms kan een hogere WOZ-waarde ervoor zorgen dat je minder hypotheekrente gaat betalen, omdat het risico voor de geldverstrekker afneemt.

Wel of geen bezwaar maken?

Of het verstandig is om bezwaar te maken, is afhankelijk van verschillende factoren. Ben je gebaat bij een hoge of juist lage WOZ-waarde? Erf je een woning, dan heb je belang bij een lage WOZ-waarde omdat je dan (veel) minder erfbelasting betaalt. Dat geldt ook voor mensen die geen verhuisplannen hebben en minder belasting willen betalen aan gemeente en waterschap. Ga je je huis verkopen, dan is een hoge WOZ-waarde wellicht aantrekkelijk. Om te kijken of het zin heeft om bezwaar te maken staan hieronder 6 tips:

  1. Taxatieverslag opvragen

Je kunt het taxatieverslag gratis bij jouw gemeente of via mijn.overheid.nl opvragen. In dit taxatieverslag staat de onderbouwing van de WOZ-waarde. Loop deze, middels het stappenplan, goed na. Kloppen er volgens jou de gegevens niet? Dat is een reden om bezwaar te maken.

  1. Koopsommenoverzicht opvragen

Je kunt bij het kadaster ook een koopsommenoverzicht opvragen van alle verkoopprijs van de huizen in een specifieke postcode. Deze cijfers gaan 5 jaar terug. Zo kun je zelf de (beter) vergelijkbare woningen bij jouw woning zoeken. Let op: Veel gemeenten brengen hier kosten voor in rekening. Het opvragen van het koopsommenoverzicht kost overigens € 2,60.

  1. Vergelijkbare woningen controleren

Een andere manier om de vergelijkbare woningen te controleren is via het WOZ-waarde loket. Deze gegevens zijn up-to-date. Je kunt de WOZ-waarde van een aantal vergelijkbare woningen bekijken op wozwaardeloket. Ligt de waarde van jouw woning niet in lijn met vergelijkbare woningen binnen jouw gemeente? Dat kan een reden zijn om bezwaar te maken.

  1. Verbouwingen of achterstallig onderhoud

Is er sprake van achterstallig onderhoud of heb je geen vergunning gekregen om jouw woning te verbeteren? Dan is dit ook van invloed op de WOZ-waarde. Over het algemeen geldt dat de WOZ-waarde lager is bij een slecht onderhouden woning. Een beetje krom is het wel, maar de verkoopwaarde van de woning zal dan lager zijn. Daarom rekent de gemeente ook met een lagere WOZ-waarde.

  1. Veranderde omgevingsfactoren

Jouw omgeving is constant in ontwikkeling. Zeker met de verduurzaming van Nederland. Woon je in de buurt van een windmolenpark, UMTS-mast, hoogspanningsmast, spoorlijn, kerncentrale of druk bezochte openbare voorzieningen? Dit wordt gezien als belemmerend en is dus van invloed op de WOZ-waarde. Ook een veelgehoorde reden om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde is verzakking door een laag grondwaterpeil. Gezien de klimaatveranderingen is dit voor veel huiseigenaren een (toekomstig) probleem.

  1. Energielabel correct?

Vanaf 2015 is een energielabel verplicht bij de verkoop van jouw woning. Ook jouw energielabel is van invloed op de WOZ-waarde. Controleer daarom goed of het energielabel van jouw woning wel correct is. Daarnaast zijn er nog veel gemeenten die worstelen met de omgang van zonnepanelen. Moeten deze wel of niet meegenomen worden bij de waardebepaling? Controleer bij jouw gemeente welke regels ze hanteren en houdt daar rekening mee.

Wanneer kun je bezwaar maken?

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde kost niets en kan tot 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet. Als je in de loop van het jaar een woning erft, dan heb je ook na deze termijn de mogelijkheid om een nieuwe WOZ-waarde aan te vragen bij de gemeente. Nadat de gemeente de beschikking voor de WOZ-waarde heeft afgegeven, heb je vervolgens 6 weken de tijd om eventueel bezwaar te maken.