Disclaimer

E&L Notarissen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door E&L Notarissen op de website gepubliceerde informatie.

E&L Notarissen doet al het mogelijke de verspreiding van computervirussen tegen te gaan, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die veroorzaakt wordt als gevolg van een virus, ontstaan direct en/of indirect via een e-mail van E&L Notarissen en/of deze website.