Testament en erfenis

Soms is het hebberigheid. Soms gaat het om onverwerkte gevoelens uit het verleden. En soms ontbreekt er simpelweg een testament. Dat laatste verhelpen wij graag. Een nieuwe trend daarbij is het levenstestament. Wil je meer informatie over erfenissen, testamenten, voogdij of bewind? Wij vertellen je er graag over.

Testament

Je kunt onenigheid over nalatenschappen helpen voorkomen door een testament op te stellen. Iets wat mensen te vaak voor zich uitschuiven. Tot het te laat is. In je laatste wil leg je nú vast, wat er na je overlijden met je vermogen, huis en inboedel moet gebeuren. Helder en gedetailleerd. Zodat je nabestaanden niet hoeven te gissen naar wat jij het liefst zou hebben gewild. Het leven is onvoorspelbaar, dus regel het snel.

Levenstestament

Wie voert namens jou het woord als je dat zelf door ziekte of een ongeval niet meer kunt? Je kunt een persoon die jij 100% vertrouwt de bevoegdheid geven om je zaken te regelen en beslissingen voor je te nemen. Over je financiën, woning en inboedel. Maar ook over medische zaken en verpleeghuisopname. Door nu alvast je wensen vast te leggen in een levenstestament, hou jij straks zelf de touwtjes in handen.

Afwikkeling erfenis

Na het overlijden van een dierbare valt er veel te regelen. Zoals de afwikkeling van de nalatenschap. Geen gemakkelijke klus. E&L Notarissen neemt die last graag van je schouders. Door na te gaan of er een testament is. Door namens jou op te treden als contactpersoon richting officiële instanties. Door een verklaring van erfrecht, een successie-aangifte en/of volmacht voor je op te stellen. En door bij conflicten tussen erfgenamen te bemiddelen. We doen alles wat nodig is.

Voogdij

Wie voedt je kinderen op als jij én je partner er niet meer zijn? Laat deze beslissing over hun toekomst niet aan de rechter over en kies een voogd. Een persoon aan wie jij de zorg voor je kinderen blindelings toevertrouwt. Wij leggen jouw keuze vast in je testament of in een aparte voogdijverklaring. Controleer wel regelmatig of de voogd nog steeds voor je kinderen kán en wíl zorgen. Want relaties kunnen veranderen…

Bewind

Vind je je kinderen te jong voor een erfenis? Of niet verantwoordelijk genoeg? Wil je ze nu nog niet opzadelen met een complexe nalatenschap? Overweeg dan om je erfenis onder bewind te stellen. Gedeeltelijk of helemaal. Een bewindvoerder beheert het vermogen totdat de erfgenamen een bepaalde leeftijd hebben bereikt. 18, 23, 25 of een andere leeftijd, dat bepaal jij. Overleg met ons en neem een verstandig besluit.